Zaterdag 3 oktober Open Dag

Op zaterdag 3 oktober doen wij als praktijk mee met de Landelijke Open Dag voor Dierenartspraktijken. Hou deze datum vrij in uw agenda en kom langs. Wíj zijn er van 11:00 tot 16:00 uur. Meer informatie volgt later!