Februari is de Maand van de Gebitsverzorging

De maand februari is bij dierenartspraktijken traditiegetrouw de Maand van de Gebitsverzorging. Baasjes kunnen tijdens deze maand bij onze praktijk (Dierenartsen Heerenveen) terecht voor een gratis gebitscontrole van hun hond of kat.


Extra aandacht hard voor het gebit is nodig, want het is een wijd verspreid misverstand dat het normaal is dat “honden en katten uit hun bek stinken.

In de maand februari hebben wij de volgende actie: u kunt een afspraak maken voor een gratis gebitscontrole. Bij deze controle krijgt u een waardebon €15, die u kunt gebruiken bij een gebitsbehandeling.

We zijn gestart met het Huisdieren ZorgPlan

           Huisdier Zorg Plan

HuisdierenZorgPlan: een voordeelplan dat er voor zorgt dat uw hond of kat een jaar lang alle preventieve zorg krijgt

Onze praktijk heeft iets nieuws! Sinds 30 oktober is er in de praktijk het Huisdieren ZorgPlan geïntroduceerd. Dit is een voordeelabonnement, waarbij de huisdiereigenaar een vast bedrag per maand betaalt en daarvoor preventieve zorg ontvangt, zoals de jaarlijkse vaccinatie, antivlo – en tekenbehandelingen en ontworming. Daarnaast ontvangen deelnemers aan het Plan nog diverse andere voordelen zoals een extra halfjaarlijkse gezondheidscheck.

Voor meer informatie en de tarieven kunt u contact opnemen met de praktijk

Nieuwe dierenarts

Al sinds enige tijd werkt Annelore Heitkamp als nieuwe dierenarts bij onze praktijk. Zij vervangt Jantine Schuiringa, die afgelopen zomer naar De Kattenkliniek in Groningen is gegaan. Annelore is naast dierenarts ook docent op de opleiding voor dierenartsassistentes in Meppel. Zij werkt op dinsdag en woensdag.

Nieuwe dierenartsen versterken ons team

Op 1 januari 2018 is ons team uitgebreid met 2 nieuwe dierenartsen. Evelien ten Asbroek komt de huisdierenafdeling versterken en Tinie van der Meer zul je buiten tussen de koeien/schapen en paarden tegenkomen.

Het is nu ook mogelijk om voor het enten van uw huisdier online een afspraak te maken

Het is nu mogelijk om voor de vaccinatie (enting) van uw huisdier een afspraak te maken. U komt via de link op de “contact”pagina in de online agenda terecht.

De online agenda loopt van tot maandag t/m donderdag van 15.00 – 18.00. Mocht u op een andere dag of tijd langs willen komen, dan kunt u hiervoor natuurlijk telefonisch een  afspraak maken. Ons telefoonnummer is 0513 624232.

Joh. Kalsbeek gaat praktijk verlaten

Na ruim 30 jaar bij onze praktijk gewerkt te hebben stopt Joh. Kalsbeek met werken. De injectiespuit verruilt hij voor de kwast: hij gaat zich verder verdiepen in de schilderkunst.

In het atelier

Nieuwe dierenarts

Vanaf 1 juni 2016 werkt Eric Otten bij onze praktijk. Eric is rundveedierenarts, hij zal zijn kennis en kunde dus voornamelijk laten zien op de 130 melkveebedrijven die bij ons zijn aangesloten.

Acute sterfte onder konijnen

Bericht van de universiteit in Utrecht klik hier voor de link

Recent zijn vanuit diverse delen van het land (onder andere regio Nijmegen, Groningen, Utrecht) meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Het gaat hier om wilde én tamme konijnen. Verschillende van deze konijnen zijn onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Uit dit onderzoek blijkt dat de dieren zijn gestorven als gevolg van de konijnenziekte VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) genoemd.

Aantallen en verspreiding

Exacte gegevens over het spreidingsgebied en aantallen slachtoffers van VHD zijn niet te geven, ook al omdat er geen centrale registratie is van tamme konijnen èn omdat overleden konijnen niet altijd worden onderzocht (zie ook onze adviezen hieronder).

Virus

Deze ziekte is zeer besmettelijk en wordt veroorzaakt door een virus: het RHD-virus. Dat verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding.
Het RHD-virus is een calicivirus. Gelukkig is dit virus niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren.

Symptomen

Een geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Benauwdheid en bloedingen zijn verschijnselen die bij deze konijnen soms gezien worden. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat ze sterven

Virusvariant

Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van het virus, wordt geadviseerd het konijn jaarlijks te vaccineren met het Nobivac® Myxo-RHD-vaccin. Dit vaccin geeft een goede bescherming tegen myxomatose en de gebruikelijke variant van het RHD-virus (RHD1). Bij de recente uitbraken zijn echter ook gevaccineerde konijnen getroffen. Waarschijnlijk hebben we hier dus te maken met een nieuwe virusvariant (RHD2). Verder onderzoek zal moeten uitwijzen om welke virusvariant het precies gaat. De definitieve resultaten van dit onderzoek worden verwacht in de loop van de week van 14 december a.s.

Verspreiding beperken

Reden waarom het belangrijk is te weten welke virusvariant speelt:

 • De vaccins die op dit moment in Nederland geregistreerd zijn, bieden geen bescherming tegen RHD2 (wél tegen RHD1).
 • De tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van besmetting en het overlijden van het konijn is langer. Het virus krijgt daardoor meer tijd om zich te verspreiden.

Omdat er op dit moment geen beschermende vaccinatie te geven is, is het extra belangrijk om maatregelen te nemen om besmetting en verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk te beperken.

Advies

De faculteit Diergeneeskunde adviseert de volgende maatregelen:

Voor particuliere eigenaren van konijnen

 • Ruimtes waar mogelijke besmette konijnen zijn geweest dienen grondig gereinigd te worden met water en zeep en daarna gedesinfecteerd te worden. Voorbeelden van bruikbare desinfectiemiddelen zijn onder andere Virkon-S® en natriumhypochloriet. Deze zijn te koop bij dierenspeciaalzaken, agrarische winkels etc. Uw dierenarts kan u hierover ook adviseren.
 • Voer geen (vers) gras of groente van buiten (moestuin) aan uw konijn. Kijk ook uit met het voeren van hooi of kuilvoer waarvan u vermoedt dat wilde konijnen er bij kunnen zijn gekomen.
 • Goede (hand)hygiëne is belangrijk om verspreiding van het virus te beperken; was uw handen extra goed met water en zeep vóór en na het voeren en verzorgen van uw konijn.
 • Pas op met besmette konijnenveldjes (besmet met urine van wilde konijnen). Via uw schoeisel kan het virus verspreid worden. Houdt u uw konijnen binnen? Wissel van schoeisel bij het naar binnen gaan. Houdt u uw konijnen buiten, bijvoorbeeld in een ren in de tuin? Dan kunt u daar het beste andere schoenen dragen dan dat u op straat draagt. Laat uw konijnen in ieder geval niet in contact komen met schoeisel waarmee u over mogelijk besmet terrein heeft gelopen.
 • Laat bij acute sterfte onder uw konijnen een pathologisch onderzoek uitvoeren. Uw dierenarts kan u hierbij adviseren.
 • Treft u dode wilde konijnen aan? Meld deze dan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) via hun website www.dwhc.nl/report.html.
 • Speciaal voor konijnenopvangadressen, kinderboerderijen etc.: het is aan te raden het ‘verkeer’ van konijnen te minimaliseren, tenzij er een goede quarantainevoorziening aanwezig is. Ieder nieuw konijn kan immers een risico inhouden. Zie verder hieronder.

Voor opvangorganisaties van konijnen

Indien uw opvang een quarantaineafdeling heeft die gescheiden is van de adoptieafdelingen, dan kunt u nieuwe konijnen blijven opvangen. Let op het volgende:

 • Isoleer elk nieuw konijn dat binnen komt en zorg ervoor dat dieren geen direct contact met elkaar kunnen hebben via tralies e.d.
 • Houd het konijn vanaf binnenkomst geheel gescheiden voor 14 dagen, waarbij deze nieuwe dieren dagelijks goed in de gaten gehouden moeten worden: bij vermoeden van ziekte (vooral ademhalingsproblemen) moet u een dierenarts meteen om hulp vragen.
 • Als er een ziek konijn op een adoptieafdeling gevonden wordt, wordt die afdeling meteen ook een isolatieafdeling, waarvoor dezelfde regels gelden als voor een quarantaineafdeling.
 • Als het voor uw opvang niet mogelijk is om nieuwe dieren van de opvangdieren te isoleren, neem dan geen nieuwe dieren aan, maar verwijs naar een opvang met een goede quarantaineafdeling. Stel uw gemeente daarvan op de hoogte!

Hygiëneregels voor opvangorganisaties:

 • Gebruik per konijnenafdeling aparte werkkleding (= werkjas en aparte schoenen) en laat die bij het verlaten van de afdeling achter op de afdeling.
 • Laat het personeel vanuit de quarantaineafdeling niet toe op de adoptieafdelingen. Bij voorkeur heeft elke afdeling eigen medewerkers zodat er geen overdracht van ziekte kan plaatsvinden tussen afdelingen.
 • Laat publiek dat een konijn wil adopteren, niet toe op de quarantaine- of isolatieafdeling. Stel het koppelen van konijnen voor adoptie uit tot later: laat geen particulier konijn in contact komen met konijnen van een adoptieafdeling.
 • In de quarantaineafdeling gebruikt u bij voorkeur wegwerpoveralls, plastic handschoenen en overschoenen of schoenen die alleen in de quarantaine gebruikt mogen worden (zet speciale laarzen bij de deur, zodat u geen eigen schoenen in de quarantaine gebruikt).
 • Tussen het hanteren van twee verschillende konijnen in dienen de handen gewassen te worden met water en zeep en gedesinfecteerd te worden met handalcohol.
 • Tussen het gebruik van schoonmaakmaterialen zoals veger en blik en poepscheppen, materialen steeds reinigen en desinfecteren na gebruik in een kooi.
 • Alle schoonmaakmaterialen en voederbakken e.d. blijven op de afdeling waar ze gebruikt worden: verplaatst geen materialen binnen de opvang.
 • Alle afval van een afdeling met konijnen dient in gesloten plastic zakken binnen de opvang vervoerd te worden en meteen in een gesloten buitencontainer afgevoerd te worden.
 • Als er een konijn ziek wordt en dood gaat (of geëuthanaseerd wordt), dient het hok, de etensbakken en directe vloeromgeving eerst met zeep en water gereinigd te worden. Spoel daarna goed af en desinfecteer dan met een chlooroplossing of een oplossing van Virkon-S®. Lees de bijsluiter van de middelen goed door en neem de inwerktijden in acht!
 • Voor een chlooroplossing kan vloeibare natriumhypochloriet gebruikt worden, maar beter en goedkoper is het gebruik van chloortabletten met de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat. Afhankelijk van de tabletdosering hoort de oplossing 1400 gr chloor op 1.000.000 gr water = 1400 ppm te bevatten. Vraag uw dierenarts om de juiste dosering te vinden!
 • Zorg ervoor dat er geen insecten (vliegen, vlooien) of andere plaagdieren (muizen!) de verschillende afdelingen met konijnen kunnen binnendringen en op die manier de besmetting kunnen overdragen.
 • Volg verder de adviezen op m.b.t. voer e.d. die ook aan particuliere eigenaren gegeven worden.

Voor dierenambulances

 • Neem nu geen wilde zieke konijnen aan: als deze dieren met de ziekte besmet zijn, zullen ze snel sterven zonder dat er hulp geboden kan worden. Vervoer van deze dieren geeft veel risico voor besmetting van uw ambulance.
 • Bij vervoer van tamme konijnen informeer eerst of de opvang de dieren wil opnemen: rondrijden met konijnen waar geen plaats voor is, is nu heel onverstandig.
 • Bij vervoer van tamme konijnen, houd ze strikt gescheiden van elkaar, reinig vervoersmanden en de directe omgeving van de vervoersmand in de ambulance na afloop met water en zeep, spoel goed af en desinfecteer met een chlooroplossing of Virkon-S®.
 • Neem bij voorkeur nu geen betaalde ritten aan van konijneneigenaren van en naar de dierenarts, als dezelfde ambulance ook gebruikt wordt voor het vervoer van tamme konijnen naar opvangcentra.
 • Neem dezelfde hygiëneregels in acht die hiervoor onder het hoofdstuk van de opvangcentra staan.
 • Reinig en desinfecteer de ambulance na elke rit met een (ziek) konijn.

Zodra er meer nieuws bekend is over de nieuwe RHD-variant en de ziekte-uitbraak, zal dat bekend gemaakt worden op de website van de Universiteit

Prijzen uitgereikt aan winnaars Open dag

De prijzen van de zoektocht door de praktijk zijn uitgereikt aan de winnaars. Veel kinderen (en volwassenen) hebben tijdens de Open Dag mee gedaan aan deze puzzeltocht door de praktijk. Hieronder de foto’s van de prijswinnaars.

100_0844

In het midden Lauren (1), links op de foto Maaike (2) en rechts Thijs (3)

Open dag druk bezocht

 

IMG_1234IMG_1230

IMG_1227IMG_2822

De zon droeg afgelopen zaterdag haar steentje bij om de Open Dag tot een groot succes te maken. Ook de buitenactiviteiten, zoals de “limonadekoe”, de Boerderijwinkelkraam en de andere stands trokken veel mensen. De speurtocht door de praktijk gaf een goed beeld van de werkzaamheden van de dierenartsen en er waren prijzen te verdienen. Volgende week worden de winnaars bekend gemaakt!!